ONDERZOEK

Het onderzoek naar visserstruien startte in 2012 en was (en is nog steeds) een fenomeen op zich, waarbij musea, archieven, historische verenigingen en particulieren alle medewerking verleenden en verlenen. De zoektocht gaat onverminderd verder. Archieven van kranten en reddingsorganisaties blijken nog ware schatten te bevatten.


OPROEP: Meld vondsten van vissers in truien via info┬ęstellaruheproducties.nl. Alle mannen in truien op foto's die voor 1925 zijn gemaakt, zijn vissers of zeevarenden als redders, veerbootbemanningen, badmeesters etc. Daarmee kunnen we mogelijk alle in Nederland gedragen visserstruien in kaart brengen en vastleggen.

 

Inmiddels is Stella's zoektocht naar eenzelfde soort door vissers gedragen truien in de landen rondom de Noordzee in volle gang. Behalve de al bekende truien uit Engeland en Schotland, zijn nu ook enkele nog onbekende truien gevonden in Denemarken, Zweden, Noorwegen en IJsland. Bewijs dat de meeste vissers elkaar kenden en elkaar ook qua kleding beïnvloedden. Ook dit onderzoek zal mogelijk over enkele jaren resulteren in een (waarschijnlijk Engelse) uitgave.

Voor dit omvangrijke, internationale onderzoek is behoefte aan subsidie en sponsoring!

 

Pernis Tento Jacob Akkerman uit Wierum Twee jongetjes uit Volendam, Lau Sombroek